Zeilkampen Friesland


zeilvakanties.besteoverzicht.nl


Maak startpagina | Voeg toe aan favorieten


Overzicht
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Gesponsorde links
Zeilkampen Friesland
Jma ecologische zeilkampen
jma ecologische zeilkampen
http://www.jma.org/zeilen/

Ichthus zeilkampen
Weinigen van jullie zullen weten dat de kampen langer bestaan dan de Ichthus verenigingen! Van 4 tot 11 juli 1959 werd het eerste Ichthus zeilkamp gehouden in de kampeermolen van Youth for Christ te Giethoorn. Dit was georganiseerd door een groep studenten uit Utrecht: de organisatoren van een grote evangelisatie-actie. Deze door Prins Bernard geopende actie werd gehouden van 16 tot 19 november 1959. Naar aanleiding van deze activiteiten ontstond Ichthus. Sprekers op dit eerste kamp waren een zendeling van de China Inland Mission, de leider van het Europese werk van de Navigators (Douglas Sparks) en ds. E. Veenhuizen. De kampprijs was een historische fl 29,50 (!). In 1967 werd besloten een extra zeilkamp te organiseren, en in de decennia daarna bleef Ichthus Zeilkampen uitbreiden. In 1970 naar drie kampen per jaar, in 1974 naar vier, vanaf 1986 werd er een vijfde week toegevoegd, vanaf 1990 een zesde, om in 1993 het record van zeven kampen per jaar te bereiken. Dat bleek niet lang te werken, dus ging men in 1999 weer terug naar zes, en in 2001 naar vijf.

Over het karakter, verloop en 'resultaat' van de eerste kampen is weinig bekend. Een citaat dat zeker de moeite van het noemen waard is komt uit een stafvergadering in 1964: 'De kampstaf is als volgt samengesteld: een kampcommandant, een fiscus en een meisje'. Op de zeilkampen in de jaren zestig was het heel gebruikelijk dat er veel sprekers een lezing gaven. Van 1965 is bekend dat er 4 of 5 sprekers waren. Dat er in die tijd geen genoegen werd genomen met de eerste de beste dorpspredikant, blijkt uit de moeite die gedaan werd om bekende sprekers uit de verste hoeken van de wereld uit te nodigen. Hen werd gevraagd of ze in de zomer in West-Europa waren en zo ja of ze even op een zeilkamp konden spreken. De resultaten waren daar dan ook naar: o.a. David du Plessis en Francis Grimm kwamen langs op een kamp. Een vermeldenswaardig citaat is een gedeelte uit de brief van ene Greg Livingstone aan Theo Kunst (die Greg uitnodigde): 'Dear Theo, ? my wife Sally received your letter written to Belgium. She is with a team in France. She wrote me in Libanon, while I was in Jordan and I am answering in Egypt, but I think I will post it from Luxemburg.' (overigs schreef hij dat hij de uitnodiging aannam.).

Het aantal deelnemers groeide gestaag. In 1986 gingen er 60 ? 70 deelnemers per kamp mee. Omdat de kampeermolen niet berekend was op zoveel mensen, werden er naast de molen enkele legertenten geplaatst. 'Uit een oogpunt van openbare orde, zedelijkheid, gezondheid en welstand, en de verstoring van het landschap door de tenten', besloot de gemeente Giethoorn om dit te verbieden en het maximale aantal slaapplaatsen op de molen werd vastgesteld op 35. Daarbij kwam nog dat het aantal kampen ook niet groter kon worden. Er moest worden uitgekeken naar een andere locatie. In 1970 en 1971 werd nog wel een extra kamp georganiseerd in Rijnsaterswoude aan het Brasemermeer. In 1973 verhuizen de kampen definitief naar de kampeerboerderij van de familie Ykema in Sandfirden. Na 30 jaar zijn we nog steeds niet op die locatie uitgekeken. In die periode werd de hooizolder vervangen door een echt kampgebouw, maakte de familie Ykema plaats voor de volgende generatie en groeide het aantal zeilkampen flink.

Er zijn ook enkele jaren wandelkampen georganiseerd onder de vlag van Ichthus Zomerkampen (zo heetten we toen). Aanvankelijk heette het niet wandelkamp maar woudloperskamp (1983), vervolgens werd het een rugzaktrektocht en wandeltrektocht om tot slot met een term als 'Vogezenkamp' te sluiten. Het laatste kamp is rond 1994 (niet met zekerheid te zeggen?) gehouden. Het is ooit begonnen in de Ardennen, is in Schotland en Wales gehouden en heeft de laatste jaren in de Vogezen plaatsgevonden. Ook hebben mensen getracht om fiets- en surfkampen te organiseren. Hier is weinig meer van bekend.
http://www.ichthuszeilkampen.nl/

Nivon watersport
nivon watersport
http://web.nivonwatersport.nl/

Prego zeilzwerven
prego zeilzwerven
http://www.zeilzwerven.nl/

Stichting vakantiekampen
stichting vakantiekampen
http://www.stichtingvakantiekampen.nl/index.php?page=dekampen&kamp=zeilkamp

Signaalkampen
Beleef de zeilweek van je leven met signaalkampen: zeilkampen voor jongeren van 13 t/m 18 jaar in friesland.
http://www.signaalkampen.nl/

Zeilkamp rayon utrecht
zeilkamp rayon utrecht
http://www.zrukamp.nl/

Gerelateerd
  • Nog Geen
Er staan 7 links op deze pagina.
© Besteoverzicht - Privacy